Site announcements

REMINDERS FOR SOICT

 
Picture of Semisi Hopoi
REMINDERS FOR SOICT
by Semisi Hopoi - Tuesday, 1 August 2023, 2:39 PM
 


KATAKI FANAU AKO KOTOA SOICT,

FAKATOKANGA'I ANGE KOE KALASI KOTOA KUOPAU KE FAI 'A E TALIUI, KATAKI LAVA MAI KI HE KALASI PEA KE FAKAMO'ONI


KAPAU 'E HOKOHOKO HO'O NOFO 'O 'OVA 'I HE TU'O 5 , 'E FAKAKAUKAU'I LAHI KOE MEI HA'O TOE HOKO ATU HE COURSE KO IA


MALO