Site announcements

SECOND SEMESTER BREAK

 
Picture of Semisi Hopoi
SECOND SEMESTER BREAK
by Semisi Hopoi - Thursday, 7 September 2023, 11:56 AM
 


FANAUAKO KOTOA SCHOOL OF ICT,


MOU KATAKI 'O FAKATOKANGA'I ANGE 'E TUTUKU UIKE TAHA HOTAU 'API AKO 'O KAMATA MEI HE 'AHO MONITE 11 KI HE FALAITE 15  'A IA KO E UIKE KAHA'U


MOU FAKAONGOONGO PEE KI HOOMOU KAU FAIAKO KI HOOMOU TAIMI KALASI


MALOO