Site announcements

URGENT TO ALL STUDENTS OF IT 152 AND IT 254

 
Picture of Semisi Hopoi
URGENT TO ALL STUDENTS OF IT 152 AND IT 254
by Semisi Hopoi - Tuesday, 21 November 2023, 8:39 AM
 


MAKATU'UNGA 'I HE KI'I 'APISIA 'A HO'OMOU FAIAKO,

1. KUO TOLOI AI 'A E IT 254 MEI HE 'AHO NI, TUSITE , 21 NOVEMA : 12-4PM KI HE TUSITE AHO 28, 12-4 PM

2. 'E TOE TOLOI MO E IT 152 NA'E SCHEDULE KI HE AHO FALAITE, 24 NOVEMA KI HE TUSITE AHO 28 NOVEMA 9-12


KATAKI FETU'UTAKI MAI , KAPAU  'E 'I AI HA ME'A TEKE TOKANGA KI AI

MALOO